Bestuur Vals Alarm

Bestuur Vals Alarm

Het bestuur van Vals Alarm is als volgt samengesteld:

Koen Brummel – Voorzitter

Jessica Floor – Secretaris

Rudy Niemeijer – Penningmeester

Irene Douwes-van Ark – Lid Acquisitie 

Roland Posthuma – Lid Productie

Daniël Gerzee – Extern Adviseur

Het bestuur van Vals Alarm is te bereiken via: info@valsalarm.nl .