Bestuur Vals Alarm

Bestuur Vals Alarm

Het bestuur van Vals Alarm is als volgt samengesteld:

Margot Vlot – Voorzitter

Sarah TolSecretaris

Vera van Burgsteden – Penningmeester

Michiel de Vries – Algemeen Bestuurslid

Meike Jenster – Algemeen Bestuurslid

Koen Brummel Algemeen Bestuurslid

Daniël Gerzee – Extern Adviseur

Het bestuur van Vals Alarm is te bereiken via: info@valsalarm.nl .