Bestuur Vals Alarm

Bestuur Vals Alarm

Het bestuur van Vals Alarm is als volgt samengesteld:

Margot Vlot – Voorzitter

Roland Posthuma – Secretaris

Koen Brummel – Penningmeester

Irene Douwes-van Ark – Lid Acquisitie 

Rudy Niemeijer – Lid Productie

Daniël Gerzee – Extern Adviseur

Het bestuur van Vals Alarm is te bereiken via: info@valsalarm.nl .